Magda jaume

Jaume Mestres coach transpersonal, diplomat en turisme. Viatger incansable que descobreix llocs amb gran poder enérgetic. Profesor del Màster de Periodisme de viatges de la UAB.

Holos “Shamanic Expeditions” un equip amb passió per crear viatges transpersonals holístics, contemplant l’ésser humà com un tot. “Holos” en grec vol dir “la totalitat”. Integrem cos ment i esperit a la recerca de la sanació.

Conscients que és un camí de descobriment, aprenentatge i apropament a la vida i a l’espiritualitat, una constant de la condició humana.

Us oferim viatges a llocs del planeta en els quals encara perviuen savieses ancestrals xamàniques. Aquestes ens brinden oportunitats per despertar, treballar l’atenció plena i l’ampliació de la consciència. Són experiències transformadores gràcies a tres elements bàsics: l’entorn, el xamànisme i els tutors.

L’entorn permet endinsar-nos i contactar amb l’herència dels savis que van deixar empremta en la memòria de la comunitat local, assaborint aquest verb màgic que és Viatjar i fusionant-lo en una exquisida mixtura amb un altre: Curar. “Viatjar curant”. Recuperar la filosofia que busca fomentar el gaudi i la calma permetent al viatger paladeja aquest entorn amb temps i tranquil·litat.

La saviesa ancestral xamànica transmesa en els rituals ens ajudarà a explorar i a ampliar la nostra consciència: Xamans, foc, càntics, tambors i danses.
Els tutors aportaran el clima necessari per vivenciar plenament l’experiència. Experts en viatges transpersonals i viatges iniciàtics.